Λογιστικό Γραφείο
Τηλ. 2663063392
email: [email protected]
Δ/νση: 1οχλμ Ρόδας- Καρουσάδων