ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ευγενίου Βουλγάρεως 3, Κέρκυρα 491 00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

26610.45542