ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σωκράκι 490 81

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

26630.22176 – 26630.22062

ΚΙΝΗΤΟ:

697.4157151 – 693.6751363