ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρύθμιση Οφειλών
Ρυθμίστε τις οφειλές σας και γυρίστε σελίδα στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησής σας

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
Αποφύγετε την ψυχοφθόρα και χρονοβόρα δικαστική οδό για την επίλυση των διαφορών σας

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων
Αξιοποιήστε τις σημαντικές δυνατότητες του νέου μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού για ρύθμιση των συνολικών οφειλών της επιχείρησής σας

Μελλοντική Βιωσιμότητα
Αναλύστε και τεκμηριώστε την μελλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησής σας με υπεύθυνο, μεθοδικό και ρεαλιστικό τρόπο

Συμβουλευτική Υποστήριξη
Ελάτε στους ειδικούς για πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα βήματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ρυθμίστε τις οφειλές σας και γυρίστε σελίδα στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησής σας
Αξιοποιήστε τη δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών της επιχείρησής σας που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της βιωσιμότητάς της. Εφαρμόζοντας την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών αποκτήστε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας για την απαλλαγή των βαρών του παρελθόντος και την επιστροφή της επιχείρησής σας στην ανάπτυξη.

Αποφύγετε την ψυχοφθόρα και χρονοβόρα δικαστική οδό για την επίλυση των διαφορών σας
Μέσα από το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση των συνολικών οφειλών χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν την χρονοβόρα και ψυχοφθόρα δικαστική οδό. Προβλέπεται δηλαδή μια ολοκληρωμένη και τυποποιημένη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων και με συντονισμό από εξειδικευμένο διαμεσολαβητή.

Αξιοποιήστε τις σημαντικές δυνατότητες του νέου μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού για ρύθμιση των συνολικών οφειλών της επιχείρησής σας
Στόχος του νέου εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών είναι η εξυγίανση των επιχειρήσεων που μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, τονώνοντας την ελληνική οικονομία.

Μέσω του νέου αυτού πλαισίου οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους προς οποιονδήποτε πιστωτή (τράπεζες, εφορία, τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές) έτσι ώστε να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος.
Δίνεται πλέον η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών με βάση την πραγματική ικανότητα της επιχείρησης για να τις εξυπηρετήσει και μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.

Αναλύστε και τεκμηριώστε την μελλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησής σας με υπεύθυνο, μεθοδικό και ρεαλιστικό τρόπο
Η υποβολή αίτησης στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες. Σε αυτές δηλαδή που εφόσον απαλλαγούν από σημαντικά βάρη των οφειλών τους θα μπορούν να συνεχίσουν με επιτυχία την πορεία τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκπονήσουν με επιστημονικό, μεθοδικό, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο την μελέτη βιωσιμότητάς τους για την μελλοντική τους πορεία.

Μέσα από την κατάλληλη τεκμηρίωση των οικονομικών τους δεδομένων, στο σήμερα και στο μέλλον, σε συνδυασμό με την πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση του επιχειρησιακού πλάνου που θα αποδεικνύει την βιωσιμότητά τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν σημαντική μείωση των οφειλών τους και συμφωνία με τους πιστωτές για αναδιάρθρωση των οφειλών τους.

Ελάτε στους ειδικούς για πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα βήματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού!
Αξιοποιώντας την πολυετή μας εμπειρία στην χρηματοοικονομική συμβουλευτική η HFT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών καλύπτοντας από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας(έλεγχος προϋποθέσεων ένταξης επιχείρησης) μέχρι το τελικό στάδιο (συμφωνία – σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών) του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών επιχειρήσεων.

Διαθέτοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία με μεγάλη εμπειρία στην χρηματοοικονομική ανάλυση και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των επιχειρήσεων μπορούμε να σας παρέχουμε την βέλτιστη χρηματοοικονομικά και άρτια τεχνικά εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας που απαιτεί η διαδικασία της ρύθμισης οφειλών.

Εφαρμόζοντας μια πλήρη μεθοδολογική προσέγγιση, σας υποστηρίζουμε στην σύνταξη της βέλτιστης πρότασης ρύθμισης οφειλών της επιχείρησής σας καθώς και σε όλη τη διαδικασία τεκμηρίωσης και υποβολής της αίτησής σας στα πλαίσια εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.”

CR2 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

Φιγαρέτο 85, 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610.41266
Κινητό: 694.5161527
email: [email protected]
web site: http://cr2.gr

 

CR2 | Φόρμα Επικοινωνίας

CR2 – Non Performing Loan Consultant

Φιγαρέτο 85, 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610.41266
Κινητό: 694.5161527
email: [email protected]