ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Βονδιολου 15 – Πλατεία Δημαρχείου

ΚΙΝΗΤΟ:

694 5297925