Διεύθυνση οδοντιατρείου:
Βονδιολου 15 – Πλατεία Δημαρχείου

Τηλ. Επικοινωνίας: 694 5297925