ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Νίκου Λευτεριώτη 22 – 49100 Κέρκυρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2661049234 – 6936578551