Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ Κέρκυρα Σιδάρι, Τοπογραφικά, Άδειες, Μελέτες, Επίβλεψη, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Εξοικονομώ κατ οίκον

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6997133277
[email protected]