ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Υπολ. Μανιαρίζη & πλοίαρχου Αρλιώτη 13
(καντούνι του Μπίζη)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

26611 81024