ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ανδρέα Μάρμορα 6

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+306970974414

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Ανοικτό 24 ώρες, 7 ημέρες  όλο τον χρόνο!