ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το καλοκαίρι του 2006 δημιουργήσαμε, με την πολύτιμη βοήθεια μας ομάδας συνεργατών το Corfu English School, στο κέντρο της Κέρκυρας. Έχοντας μια πολυετή πείρα στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, πρωταρχικός μας στόχος είναι να κάνουμε τα παιδιά ν’αγαπήσουν τη γνώση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας στο νησί μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, παρέχουμε ευέλικτα προγράμματα εκμάθησης σε όλα τα επίπεδα. Σκοπός της διδασκαλίας μας είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή, αλλά και η εξάσκηση των τεσσάρων βασικών γλωσσικών του δεξιοτήτων: της ακουστικής κατανόησης, της γραπτής και προφορικής έκφρασης και της κατανόησης του γραπτού λόγου της αγγλικής γλώσσας.

Για το σκοπό αυτό οι καθηγητές του σχολείου μας, πέραν των τυπικών προσόντων που διαθέτουν, κατέχουν την αγγλική σαν μητρική τους γλώσσα. Έτσι βάσει μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι μαθητές μας αποκτούν επιπλέον τις βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις, κάνοντας τη γλώσσα του κόσμου, γλώσσα τους.Ταυτόχρονα κατατάσσουμε τα δίγλωσσα (bi-lingual) παιδιά σε ξεχωριστά τμήματα, που είναι προσαρμοσμένα τόσο στις ικανότητες όσο και στις ανάγκες τους.

Παράλληλα στο σχολείο μας λειτουργούν και τμήματα Ελληνομάθειας, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους ξένους οι οποίοι επιθυμούν, αρχικά να μάθουν να επικοινωνούν στα Ελληνικά και στη συνέχεια να γνωρίσουν βαθύτερα την ελληνική γλώσσα, την κουλτούρα, την ιστορία και τον πολιτισμό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκη Μέριανου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιακώβου Πολυλά 19-21
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26610.41107