ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Νικ. Ζερβού 5, Κέρκυρα 491 00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

26610 25804 – 26610 31011