ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

2χιλ. Ε.Ο. Κέρκυρα – Πέλεκα
Θέση Χαβάη Αλεπού – Κέρκυρα

ΤΗΛΕΦΩΝA:

26610 – 22030
26610 – 41451
26610 – 52082