Κάθε Κυριακή μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουμε με χορευτικά βήματα σε διάφορους τόπους, να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό.
Η δομή του μαθήματος και η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει τη συνύπαρξη αρχαρίων και προχωρημένων.
Στα μαθήματα θα χρησιμοποιούμε τον καθρέπτη για να αναπτύξουμε προσωπική τεχνική και να γίνει εισαγωγή στα χορευτικά μοτίβα και στη συνέχεια θα δημιουργούμε κύκλο με τις απαραίτητες αποστάσεις, χωρίς να πιανόμαστε.
Δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθεί κάποιος κάθε Κυριακή, καθώς κάθε μάθημα θα είναι αυτοτελές και θα στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως για παράδειγμα ” Χοροί της Κρήτης” ή “Κοινά χαρακτηριστικά Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας”.
Η πληρωμή γίνεται για το κάθε μάθημα και όχι μηνιαίως. Κόστος 5€.
Θέμα αυτήν την Κυριακή: Βορειοανατολικό Αιγαίο( Χίος, Λέσβος, Σάμος).