Και αυτή τη Παρασκευή επιστροφή στο Graal με Rock & Heavy!
On Decks ο Δημήτρης από τους Mind Erasure.

Powered by: Nervous B.D. Style Produxxxions – From Metalers to Metalheads