Καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου κι ώρα 20.30 στην αίθουσα «Καθηγητή Χάρη Κατσόυλη» (Ι3).

Η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία να γνωριστούν οι πρωτοετείς μεταξύ τους, με το Τμήμα μας, με φοιτητές και φοιτήτριες άλλων ετών και με μέλη ΔΕΠ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές μας.