Παραδοσιακό πανηγύρι στους Γαρδελάδες θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Αυγούστου με τους Γιάννη και Γιώργο Σκολαρίκη ζωντανά.

Ώρα έναρξης 20:30