Με συστάσεις, για 4-6 ώρες την εβδομάδα, Τετάρτη η Σάββατο, από Απρίλιο έως τέλος Οκτωβρίου, για Airbnb ενοικιάσεις.
Αμοιβή πολύ καλή!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934195619 ή Viber