Αδειούχος φαρμακοποιός αναζητά συνεργασία είτε συστεγαση-αποσυστεγαση φαρμακείου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977236636