Ζητείται βοηθός λογιστή από λογιστικό γραφείο που βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για μόνιμη απασχόληση σε θέση με οργανωμένα καθήκοντα.

Απαραίτητα προσόντα:
* Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
* Επαρκείς γνώσεις μισθοδοσίας (η γνώση του λογισμικού προγράμματος Εpsilon μισθοδοσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
* Άριστη γνώση και υπευθυνότητα στην τήρηση βιβλίων απλογραφικής μεθόδου (Β’ κατηγορίας)
* Βασική γνώση στη χρήση Microsoft Office
* Καλή γνώση αγγλικών
* Ευχέρεια στην επικοινωνία Θα εκτιμηθεί παράλληλα και με τη σειρά που αναγράφονται, η ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών ΦΠΑ, η γνώση χειρισμού του συστήματος gsis, αλλά και η γνώση καταχώρησης σε Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) βιβλία.

Προσφέρονται:
* Άριστο περιβάλλον εργασίας
* Ικανοποιητικές αποδοχές
* Οργανωμένη θέση με συγκεκριμένα καθήκοντα, χωρίς μεγάλο όγκο εργασιών.
*Πενθήμερη απασχόληση
*Σταθερή απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης

Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια!!!

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]