Αδειούχος φαρμακοποιός αναζητά φαρμακείο για συστέγαση, είτε για μακροχρόνια συνεργασία, είτε με προοπτική αποσυστέγασης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Επικοινωνία: Χριστίνα Μακρή, αδειούχος φαρμακοποιός

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943554287