Επιθυμώ να εργαστώ πάνω στην παρασκευή καφέ όπου και έχω 3 και κάτι χρόνια προϋπηρεσία !
Επίσης είμαι διατεθημένη να εργαστώ και σε άλλους κλάδους δουλειάς !
Μένω Αθήνα αλλά αναζητώ να δουλέψω στην Κέρκυρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987731337