Άτομα 3 ζητούνται για συνεργασία από ομάδα μάρκετινγκ που επεκτείνεται. Καλή γνώση υπολογιστών και ίντερνετ και αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο). Άτομα με καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διδάξιμα που να δουλεύουν καλά σε ομάδες. Ελεύθερο ωράριο. Δυνατότητα καριέρας.

Πληροφορίες:
Τηλ : 6983031205