Ενδιαφέρομαι για τριάρι περιοχές αλυκές, ποταμός, αλεπού, κανάλια.
Περιμετρικά κέντρου έως 3 χιλιόμετρα, 350 – 400 ευρώ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987740850 Μαρία