Από τεχνική εταιρία με αντικείμενο τον κλιματισμό ζητούνται ψυκτικοί, υδραυλικοί, βοηθοί ψυκτικών και βοηθοί υδραυλικών. Απαραίτητα προσόντα δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]
Τηλ.επικοινωνίας: 2661023562