Ζητείται σερβιτόρα/ος, barman/barwoman από club στο εμπορικό

Πληροφορίες: 697.2746541