Αναζητείται Ψηστης-Ψηστρια με όρεξη γι εργασία .μονιμη απασχόληση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Μισθός: 40,00€ έως 50,00€ /ημέρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661039552