Ζητείται

Παιδαγωγός

Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
  • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
  • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού
  • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Απαραίτητες συστάσεις
Περιοχή εργασίας: Κέρκυρα