ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ελάχιστα προσόντα:

– Ηλικία 25 -38 ετών
– Πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων ή τουλάχιστον δύο έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ως μηχανοτεχνίτης ή ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων
– Δίπλωμα Γ. κατηγορίας για Φ.Ι.Χ
– Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
– Γνώση Η/Υ

Η πιστοποίηση από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή η αποδεδειγμένη γνώση πρώτων βοηθειών, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Δίπλωμα Α. κατηγορίας για μοτοσικλέτα , θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661042420