Η διεθνώς βραβευμένη εταιρεία Roula Rouva Real Estate Agency ζητά Junior Interior Designer or Architecture για πλήρη και μόνιμη απασχόληση στο κεντρικό γραφείο της Κέρκυρας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εκπαίδευση: Πτυχίο σε Αρχιτεκτονική ή Interior Designer
  • Εμπειρία: Εμπειρία σε προηγούμενες αρχιτεκτονικές εργασίες
  • Επαγγελματικές Ικανότητες: Γνώση Λογισμικών όπως AutoCAD, Revit, SketchUp κ.ά.
  • Καλές Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Ικανότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με πελάτες, συναδέλφους και άλλους εμπλεκόμενους
  • Δημιουργικότητα: Ικανότητα για δημιουργική σχεδίαση και λύση προβλημάτων
  • Οργανωτικές Δεξιότητες: Ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλά έργα και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Προσφέρουμε εργασία σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον με μισθό και προοπτικές καριέρας.

 

Η αγγελία αυτή έχει λήξει

Καταχώρηση αγγελίας

 

Καταχώρησε σήμερα την επιχείρησή σου στο CORFU-GREECE.com

Το πληρέστερο και δημοφιλέστερο travel portal για το νησί της Κέρκυρας

Κάνε click εδώ