Απόφοιτη του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνώσεις 3 ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης σε δικηγορικό γραφείο και εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών στον τουριστικό τομέα αναζητά εργασία σε θέση υπαλλήλου γραφείου.

Η αγγελία αυτή έχει λήξει

Καταχώρηση αγγελίας