Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένου ζευγαριού τις νυχτερινές ώρες, από τις 20.00 έως τις 8.00.
Ικανοποιητικός μισθός, επταήμερη εργασία.
Οι ηλικιωμένοι αυτοεξυπηρετούνται.

Επικοινωνία τις εργάσιμες ώρες (όχι το μεσημέρι από 15.00 – 17.30): 6977064809