Ζητείται προσωπικό για καθαριότητες σε δωμάτια

Παρέχεται δωρεάν διαμονή. Ιδανική δουλειά για φοιτητές που τους διώχνουν από τα σπίτια τους λόγο airbnb και θέλουν να μείνουν στο νησί.

Δεν χρειάζεται εμπειρία θα τα μάθετε όλα από την αρχή σιγά σιγά. Αυτό που χρειάζεται είναι όρεξη .

Η δουλειά είναι πανευκολη και μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε.

Συνήθως 3-4 ώρες την ημέρα πρωι 10.00-14.00 και μετά free να κάνετε ότι θέλετε. Δυνατότητα και full time.

Το πρόγραμμα θα το ξέρετε από την προηγούμενη μέρα για να μπορείτε να οργανωθείτε.

Τα δωμάτια είναι στους Λιαπάδες και η παραλία είναι κοντά. Στάση ΚΤΕΛ δίπλα για να πάτε όπου θέλετε γρήγορα.

Η αγγελία αυτή έχει λήξει

Καταχώρηση αγγελίας

Κατασκευή e-shop με 50% έκπτωση

Βγες μπροστά από τον ανταγωνισμό!
Η καλύτερη ευκαιρία για online επιτυχία!

Κατασκευή e-shop