Παρά τα βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, οι Ελληνες μαθητές (και κατ’ επέκταση οι οικογένειές τους, που έχουν αποφασιστικό λόγο στις επιλογές των παιδιών) προτιμούν να εισαχθούν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αντί της τεχνικής εκπαίδευσης, σε ποσοστό υψηλότερο μάλιστα από τα άλλα κράτη της Δύσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση του […]

The post Έκθεση ΟΟΣΑ: Η ανεργία έπληξε πτυχιούχους και μη στην Ελλάδα. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Έκθεση ΟΟΣΑ: Η ανεργία έπληξε πτυχιούχους και μη στην Ελλάδα.