Δημιουργία ομάδας εργασίας με αντικείμενο την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία δημιουργεί το 16ο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ

Αναλυτικά:

Κατασκευή e-shop με 50% έκπτωση

Βγες μπροστά από τον ανταγωνισμό!
Η καλύτερη ευκαιρία για online επιτυχία!

Κατασκευή e-shop

Το 16ο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη του με επικεφαλής τον κ. Βώρο Θεόδωρο ,Οικονομολόγο – Στατιστικό MSc και συμμετέχοντες τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΤΔ του 16ου ΠΤ ΟΕΕ., με κύριο θέμα ενασχόλησης την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, με έμφαση στην ανάδειξη του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από την εφαρμογή τους για τις τοπικές κοινωνίες και τη βιωσιμότητα τους.
Στόχος των εργασιών αυτής της ομάδας είναι να συνεισφέρει δημιουργικά στην παραγωγή έγκυρου και τεκμηριωμένου δημόσιου λόγου μέσα από τη μελέτη και ανάλυση επιλογών, την ανάλυση κόστους – οφέλους, άλλων αναλυτικών εργαλείων, και με τον τρόπο αυτό η παραγόμενη γνώση,
        να βοηθήσει αποτελεσματικά στην καλύτερη κατανόηση
i) των διάφορων πτυχών της διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο
ii) της σημασίας της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας που απαιτεί η επιτακτική ανάγκη εξοικονόμησης πάσης φύσεως πόρων,
        να φανεί χρήσιμη σε θεσμικούς ή άλλους τοπικούς φορείς καθώς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: OEE: Δημιουργία ομάδας εργασίας για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία

Πηγή: CORFU PRESS