Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» στην περιοχή Σιναράδων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ .
2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Παρ.4 εδάφ. α & β του Ν. 2800/2000 ( Α-41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58) « Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
5. Το υπ’ αριθμ. 7121/24/980984 από 14-05-2024 έγγραφο του Τ.Τ. Κέρκυρας
6. Το υπ’ αριθμ. 1010/2/850-ιθ από 13-05-2024 αίτημα της κας ΛΙΟΥΜΠΑ Ανδρονίκης του Μιχαήλ.
7.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών (5 και 6 ), που αφορούν αίτημα διακοπής κυκλοφορίας της κας ΛΙΟΥΜΠΑ Ανδρονίκης του Μιχαήλ, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόψη περιοχή αρμοδιότητάς μας :

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καταχώρισε τώρα και τη δική σου αγγελία εύκολα, γρήγορα, απλά και κυρίως, εντελώς δωρεάν !!

Κάνε click εδώ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παράγραφος 2 του ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της δημοτικής οδού Σιναράδων θέση «Άγιος Αθανάσιος», από την 10:30΄ έως και την 13:30΄ ώρα της Πέμπτης (16-05-2024), προκειμένου
μηχανήματα έργων να εκτελέσουν οικοδομικές εργασίες. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από παρόδιες οδούς.

Άρθρο 2
Με ευθύνη του αιτούντος ιδιώτη να τοποθετηθεί έγκαιρα πλήρης και κατάλληλη, κατά περίπτωση, βσήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) για την ενημέρωση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. Επίσης η αιτούσα να ενημερώσει έγκαιρα
τους κατοίκους και ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας.

Άρθρο 3
Το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας να παρακολουθεί την επάρκεια της σήμανσης και να υποδεικνύει στον υπεύθυνο των εργασιών οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο για την ενημέρωση των οδηγών, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 4
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2696/99 ΄΄ Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄, η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας

Επαγγελματικός Οδηγός Κέρκυρας - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Καταχώρισε τώρα τη δική σου επιχείρηση εύκολα και εντελώς δωρεάν !!

Κάνε click εδώ

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Αθανάσιο Σιναράδων

Πηγή: CORFU PRESS