Το νέο αpp, που µε ένα πάτηµα κουµπιού θα συνδέει τους γονείς µε τη σχολική κοινότητα από το γραφείο τους ή το σπίτι τους, θα είναι σύντοµα διαθέσιµο για κινητά iOS και Android, ενώ η λειτουργία του είναι βασισµένη στη βασική φιλοσοφία που ξεκίνησε από το gov.gr, το οποίο υλοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, και αφορά τη διαλειτουργικότητα, καθώς η εφαρµογή φέρνει για πρώτη φορά δεδοµένα του βασικού εκπαιδευτικού µητρώου MySchool στα χέρια των γονιών.

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καταχώρισε τώρα και τη δική σου αγγελία εύκολα, γρήγορα, απλά και κυρίως, εντελώς δωρεάν !!

Κάνε click εδώ

Στόχος είναι η απλοποίηση και η κατάργηση των φυσικών εγγράφων και η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας σχολείου/εκπαιδευτικής κοινότητας και γονέων. Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την επικοινωνία-διάδραση µε γονείς και µαθητές, θα καλούνται να ενηµερώνουν online το τετράδιο ύλης κάθε µαθήµατος, όπου θα σηµειώνουν τι διδάσκουν κάθε µέρα και πώς προχωράει η διδακτέα ύλη.

Επίσης, θα καταγράφονται οι θεµατικές που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Εργαστηρίων ∆εξιοτήτων. Γίνεται το πρώτο βήµα για το ψηφιακό σχολείο, καθώς θα γίνει ψηφιοποίηση ηµερήσιου δελτίου φοίτησης (απουσιολογίου), ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια στην προσµέτρηση απουσιών, και αυτόµατη ενηµέρωση των γονέων για τις απουσίες των παιδιών τους µέσω της εφαρµογής eParents, που είχε δροµολογήσει ο κ. Πιερρακάκης από τη θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

Ο γονιός θα έχει στο χέρι του ένα σύστηµα εφαρµογών που θα του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της καθηµερινής σχολικής ζωής του παιδιού του, να παρακολουθεί τις επιδόσεις του και ανά πάσα στιγµή να µπορεί να θέτει ερωτήµατα στους καθηγητές, αλλά και να ενηµερώνεται για θέµατα που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Επίσης, οι καθηγητές, στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού, θα έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους, µέσω του οποίου θα µπορούν ανά πάσα στιγµή να ενηµερώνουν τον γονιό για µια ξαφνική πτώση βαθµολογίας ή για κάποιο περιστατικό στο σχολείο. Εκτός από τους καθηγητές, οι γονείς θα µπορούν να συνοµιλούν µε τον ψυχολόγο του σχολείου σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Το σχέδιο e-parents, που προωθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Καταχώρησε σήμερα την επιχείρησή σου στο CORFU-GREECE.com

Το πληρέστερο και δημοφιλέστερο travel portal για το νησί της Κέρκυρας

Κάνε click εδώ

  1. Αποτελεί το ψηφιακό interface γονέων και κηδεµόνων µε το σχολείο µέσω του gov.gr
  2. Η νέα εφαρµογή βασίζεται στη φιλοσοφία που ξεκίνησε από το gov.gr, αυτής των διαλειτουργικοτήτων. Η εφαρµογή, δηλαδή, φέρνει για πρώτη φορά δεδοµέ[1]να του βασικού εκπαιδευτικού µητρώου MySchool «µπροστά» στους γονείς.
  3. Στόχος είναι η απλοποίηση και η κατάργηση φυσικών εγγράφων/ψηφιοποίηση της επικοινωνίας σχολείου-εκπαιδευτικής κοινότητας και γονέων. Ενδεικτικό παράδειγµα: η συναίνεση γονέα για σχολική εκδροµή.
  4. Οι βασικές διαλειτουργικότητες της εφαρµογής προέρχονται από την πλατφόρµα και το µητρώο του MySchool, καθώς διαλειτουργεί και µε τον µηχανισµό παραγωγής εγγράφων του gov.gr.
  5. Οι γονείς, αφού κατεβάσουν την εφαρµογή, αυθεντικοποιούνται και ταυτοποιούνται σε αυτή µέσω κωδικών TaxisNet. Στη συνέχεια ταυτοποιούν όσα παιδιά έχουν. Για κάθε παιδί µπορούν να προβάλλουν την καρτέλα µαθητή, που περιλαµβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και λειτουργίες, αλλά και να αλληλεπιδρούν µε τον εκ[1]παιδευτικό και γενικότερα µε ανθρώπους από το σχολείο, όταν αυτό ζητείται.
  6. Στις λειτουργίες εφαρµογής, οι γονείς θα µπορούν να κάνουν προβολή της καρτέλας του µαθητή, των απουσιών του, όπως είναι δηλωµένες στο MySchool, προβολή βαθµών, ελέγχου προόδου, και θα υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση ψηφιακά υπογεγραµµένου εγγράφου µέσω του Gov.gr µε τον έλεγχο προόδου.

Παράλληλα, µέσω αυτής της εφαρµογής ο γονιός θα µπορεί να ενηµερώνεται από τον δάσκαλο ή τον καθηγητή ή ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να µιλά µε όλους τους γονείς ή µεµονωµένα. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να στέλνει ανακοινώσεις σχετικά µε µια σχολική εκδροµή ή γιορτή.

  1. ∆ίνεται η δυνατότητα για αποστολή και ψηφιακή υπογραφή συναινέσεων από δα[1]σκάλους προς γονείς, όπως για παράδειγµα για συµµετοχή του µαθητή σε σχολική εκδροµή.

Ολοκληρωμένες λύσεις managed hosting

Εστιάστε στην επιχείρηση σας και όχι στην διαχείριση server ή τεχνικών θεμάτων που αφορούν το web site σας!

Κάνε click εδώ

Νέο πλαίσιο απουσιών

Με τον νέο κανονισµό, το υπουργείο Παιδείας αυστηροποιεί το πλαίσιο προσέλευσης στα σχολεία, µε τον µαθητή που καθυστερεί έως και 15 λεπτά να µπει στο µάθηµα να λαµβάνει µία απουσία, ενώ, εάν έχει καθυστερήσει λιγότερο από 15 λεπτά τρεις φορές, λαµβάνει και σε αυτή την περίπτωση µία απουσία. Η αιτιολόγηση απουσιών από τους γονείς προβλέπεται µόνο για δύο συνεχόµενες ηµέρες, ενώ για περισσότερες ηµέρες απαιτείται ιατρική γνωµάτευση. Το σύνολο των απουσιών παραµένει 114, µε 50 αδικαιολόγητες και τις υπόλοιπες 64 δικαιολογηµένες. Ο σύλλογος διδασκόντων δεν µπορεί να διαγράφει τις απουσίες στο τέλος της χρονιάς, δυνατότητα που διατηρεί µόνο εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας. Τέλος, για την αποκατάσταση των ζηµιών σε περιπτώσεις βανδαλισµών ή κατά τη διάρκεια καταλήψεων, το σχολείο θα απευθύνεται στους γονείς και, αν αυτοί δεν ανταποκρίνονται, αυτό θα γνωστοποιείται στους δήµους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατασκευή Web Site με 30% έκπτωση

Μοναδική προσφορά για τη δημιουργία ιστοσελίδας! Η επένδυση που θα σας αναδείξει.

Κατασκευή Ιστοσελίδας

The post Έρχεται το “e-parents”: Θα ενημερώνει τους γονείς για τους βαθμούς, τις απουσίες και τα διαγωνίσματα των παιδιών τους appeared first on Life News 102.9 | Το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο της Κέρκυρας.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Έρχεται το “e-parents”: Θα ενημερώνει τους γονείς για τους βαθμούς, τις απουσίες και τα διαγωνίσματα των παιδιών τους

Πηγή: LIFE NEWS