Θα γίνουν πασαλομπήξεις για την πλήρη στερέωση του λίθινου γεφυριού, το οποίο θα είναι προσβάσιμο και σε λεωφορεία μετά την παρέμβαση

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την εκτέλεση της β’ και τελικής φάσης για την οριστική αποκατάσταση της γέφυρας του Ποταμού, η οποία εξυπηρετεί μια περιοχή 5.500 περίπου κατοίκων.

Θέλεις web site; Ασ’ το σε εμας..

Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο από τους ειδικούς της SMARTERweb

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Ο διαγωνισμός βγήκε στον «αέρα» στις 14 Σεπτεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί και την ηλεκτρονική αποσφράγιση να γίνεται την ίδια ημέρα στις 12 το μεσημέρι.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της «απ’ ευθείας ανάθεσης» (του άρθρου 118 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/202) με τις προσφορές να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις 74.400 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Πασαλομπήξεις

Ειδικότερα, το έργο με τίτλο «Βελτίωση ανωδομής γέφυρας Ποταμού» αφορά στη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας της παλαιάς λίθινης τοξοτής γέφυρας στη θέση «Ασύρματος». Συγκεκριμένα, προβλέπεται η βελτίωση της ανωδομής με την κατασκευή μικροπάσαλων στο σώμα της γέφυρας, οι οποίοι θα ενισχυθούν με χαλυβδοσωλήνες. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα φορτία που μπορεί να δεχθεί η γέφυρα σήμερα- 5 τόνοι.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, με τις προβλεπόμενες εργασίες δεν θα υπάρχει πρόβλημα για περεταίρω παραμορφώσεις της ανωδομής της γέφυρας.

Στόχος είναι μετά τις παρεμβάσεις να παραδοθεί μια ασφαλής γέφυρα, από την οποία θα μπορούν να διέρχονται όχι μόνο ΙΧ οχήματα, όπως ισχύει τώρα, αλλά και λεωφορεία.

Απέκτησε το web site σου σε μόλις 24 ώρες..

Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο από τους ειδικούς της SMARTERweb

Ιστοσελίδα σε 24 ωρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το έργο έχει ως προθεσμία αποπεράτωσης τους 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ για όσο διαρκέσουν οι εργασίες θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι κατά την α’ φάση εργασιών (έγιναν τσιμεντοενέσεις για τη σταθεροποίηση), η γέφυρα για λόγους ασφαλείας ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικύκλων. Η κυκλοφορία των οχημάτων για τρεις περίπου εβδομάδες, πραγματοποιούνταν από τις εναλλακτικές διαδρομές του δημοτικού οδικού δικτύου κατά περίπτωση και ανάλογα με την κατεύθυνση και τον προορισμού του κάθε οχήματος.

Και γ΄ φάση

Εφόσον υλοποιηθεί η β’ και τελική φάση για την οριστική αποκατάσταση της γέφυρας του Ποταμού θα ακολουθήσει η γ’ φάση.  Αφορά στο υδραυλικό έργο, το bypass του δρόμου από ανάντη προς τα κατάντη, ώστε σε περίπτωση υπερχείλισης του ποταμού, να μην περιορίζει το νερό η γέφυρα και ταυτόχρονα η ανάπλαση της περιοχής που έχει επιβάλλει η αρχαιολογία, ώστε να μπορέσει να εξωραϊστεί ο χώρος.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Θες να χτίσεις το δικό σου web site μόνος σου;

Σου παρέχουμε τα 3 πιο δυνατά εργαλεία της αγοράς !!! Φτιάξ’ το μόνος σου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά !!!

Φτιάξε το website σου

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: «Τρέχει» ο διαγωνισμός για την οριστική αποκατάσταση της γέφυρας Ποταμού