Να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τη λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και τη καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κατά της μισθώτριας εταιρίας

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κοινό αίτημα 9 Δημοτικών Συμβούλων να συζητηθεί το θέμα της Αλύπας