Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, την Κυριακή 19-03-2023 και από ώρα 07:30΄ έως και την ολοκλήρωση των εργασιών και όχι πέραν της δύσης του ηλίου της ίδιας ημέρας. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ . 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985…
Source

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κόμβους Καπουκίνων και Πλατυτέρας