«Καλούμαστε σαν φορέας να καλύψουμε την τελευταία στιγμή την απουσία της Περιφέρειας, αν φυσικά είναι αυτό εφικτό λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών ή οικονομικών αδυναμιών»

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς για την απουσία τις ΠΙΝ από διεθνείς τουριστικές εκθέσεις