Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της Νέας Επιδοτούμενης Άγονης Γραμμής για τη μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων προς τα Διαπόντια Νησιά ήταν θετικό

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς καυσίμων στα Διαπόντια Νησιά