Το Σωματείο, δεν δημιουργήθηκε «διασπαστικά», αλλά προκειμένου να δρα ενωτικά και πολλαπλασιαστικά, και εννοείται σε συνεργασία εφόσον κριθεί αναγκαίο, με τα λοιπά σωματεία, δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα προβλήματα της Παλαιάς Πόλης.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Η απάντηση του Σωματείου Διασκέδασης και Εστίασης στον Γ. Ραιδεστινό