Πρώτη Κινητικότητα εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο «Lifecoaching, happy teachers for better students»

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Το Δημοτικό Σχολείο Ποταμού πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus