Ο Κλάδος των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών απαξιώνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια όπως βιώνει ο ίδιος τις εξελίξεις είτε λόγω μερικής επίλυσης σημαντικών προβλημάτων του, είτε λόγω καθυστέρησης στην επίλυση άλλων, είτε λόγω συσσωρευμένων νέων αμφιλεγόμενων σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό νομοθετημάτων της ελληνικής Πολιτείας. Επίσης, 1.800 ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προσχολικής […]

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Προς κινητοποιήσεις και στην Κέρκυρα ο Κλάδος των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών