Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ . 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 […]

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κέρκυρα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις περιφερειακά του δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας