Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του Κ.Ο. Κυκλοφορίας ΄΄ . 2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚΑ-137)» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 […]

The post Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις περιφερειακά του δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις περιφερειακά του δημοτικού χώρου στάθμευσης στο Σιδάρι Βόρειας Κέρκυρας.