Το Σωματείο έχει ως αίτημα να δοθεί παράταση της σύμβασής τους που λήγει στις 30 Σεπτεμβριου.
Όπως αναφέρει το Σωματείο
Το Σωματείο μας,  κατόπιν απόφασης που πάρθηκε στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την  1/9/22 ,προχώρα σε σαρανταοχτάωρη απεργία την Δευτέρα 26/9 και την Τρίτη 27/9 .
Ζητάμε παράταση της σύμβασης μας ή όποια λήγει στης 30/9 /22 και άμεση προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ.
Η ανάρτηση 48ωρη απεργία των καθαριστριών του Νοσοκομείου προέρχεται από το CorfuPress.com.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: 48ωρη απεργία των καθαριστριών του Νοσοκομείου