Για περισσότερες λεπτομέρειες στο φύλλο της Καθημερινής Ενημέρωσης 24/6/2022

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Πρόσληψη 15 ατόμων από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών