Η επιδημία COVID-19  στην  Κέρκυρα εμφάνισε πτωτική τάση τον Απρίλιο.  Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο σύνολο της χώρας. Ο αριθμός  των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 ήταν σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή  επιβεβαιώνει την πορεία προς μια συνεχιζόμενη ύφεση της επιδημίας, παρά τις προσωρινές διακυμάνσεις. Σε αντίθεση με τον αριθμό των  […]

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Covid 19: Πτωτική τάση στην Κέρκυρα τον Απρίλιο