Σύνταξη: tourismtoday.gr

Τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες του τουρισμού να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του 2020 που παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 δίνει το υπουργείο Τουρισμού.

Καταχώρησε σήμερα την επιχείρησή σου στο CORFU-GREECE.com

Το πληρέστερο και δημοφιλέστερο travel portal για το νησί της Κέρκυρας

Κάνε click εδώ

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, «πάροχοι καταλυμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο παρόχων καταλυμάτων και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020, όπως αυτό παρατάθηκε έως 31.12.2021, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την συμπλήρωση του μητρώου παρόχων καταλυμάτων».

Τι ισχύει για το voucher

Όπως αναφέρεται, «το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων προσδιορίζεται ως εξής:

  • Για 4 (τέσσερεις) διανυκτερεύσεις (80%) ογδόντα τοις εκατό ή (100%) εκατό τοις εκατό για άτομα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων.
  • Για 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και την προϋπόθεση της διαμονής των τριών (3) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους τους δικαιούχους και ωφελούμενους.
  • Για 2 (δύο) διανυκτερεύσεις (100%) εκατό τοις εκατό ανώτατο όριο κατ’ άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€) και την προϋπόθεση της διαμονής των δύο (2) διανυκτερεύσεων, ισχύει για όλους τους δικαιούχους και ωφελούμενους.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ:

Τουρισμός για όλους